Комплексний супровід приватних клієнтів

Наші клієнти можуть бути впевниними у тому, що отримають вичерпну інформацію щодо їх запиту, професійний супровід на кожному етапі співпраці та зможуть досягнути бажаних результатів.
Супровід угод з нерухомістю
Супровід юридичних осіб
Супровід бізнесу
Супровід ІТ компаній
Супровід будівельних компаній
Правова експертиза угоди включає:
— аналіз чинного законодавства, пов'язаного саме з Вашим об'єктом нерухомості,
— консультацію,
— перевірку документів,
— перевірку об'єкта нерухомості,
— проведення переговорів,
— підготовку всіх необхідних документів для проведення угоди,
— юридичний супровід на угоді (придбання-відчуження) об'єкта нерухомості,
— нотаріальне посвідчення угоди.
В пакет послуг, що надаються на постійній основі, входять:
— консультації з різних питань діяльності підприємства, роз'яснення законодавчих нововведень;
— експертиза і підготовка договорів, внутрішньої документації;
— перевірка контрагентів по операціях, інвесторів, участь в переговорах;
— розробка проектів контрактів;
— супровід трудових відносин;
— реєстраційні дії ;
— присутність юристів під час податкових перевірок, представництво в держорганах.
Спеціалісти «Law office of Zoriana Pelekh» проконсультують Вас:
— які документи, необхідні для оформлення об'єкта нерухомості у власність;
— перевірять їх;
— підкажуть, як правильно оформити придбану нерухомість на законних підставах і з мінімальними фінансовими витратами.
Повний юридичний супровід бізнесу від Law Office of Zoriana Pelekh включає:
— команду професійних юристів, що спеціалізуються на наданні послуг суб'єктам підприємництва;
— детальне вичитування договорів перед підписанням, усунення проблематичних питань в спілкуванні з контролюючими органами;
— консультації, складання документів, правовий аналіз, участь в переговорах, представництво інтересів в державних органах і судах тощо.
Для спеціалістів ІТ-сфери юридичний супровід та консультації мають особливо важливе значення. Саме тому «Law office of Zoriana Pelekh» надає ряд спеціальних послуг для ІТ-компаній:
— Супровід кожного співробітника;
— Супровід при укладанні трудового договору;
— Ризики при трудовому конфлікті;
— Супровід при купівлі нерухомого майна кожного співробітника, а також перевірка нерухомості в Єдиному реєстрі;
та інше.
Індивідуальні послуги
Багаторічний досвід роботи в галузі юриспруденції в поєднанні з нестандартністю тактичних рішень дозволяють ефективно і своєчасно забезпечити досягнення бажаного результату нашим клієнтам.
Реєстрація торгової марки
Корпоративні права
Роз'яснення та поради у земельному законодавстві
Правові висновки
Реєстрація фізичних та юридичних осіб
За буквою закону торгова марка (ТМ) - об'єкт авторського права та інтелектуальної власності, товарний знак і логотип, знак для товарів та послуг, зареєстрований в установленому законодавством порядку.
Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Державна реєстрація юридичних осіб — офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».
ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Система законодавчих та підзаконних актів у галузі земельних відносин. Центральним законодавчим актом земельного законодавства є України. Згідно із ст. 4 Земельного кодексу України завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави, раціонального використання та охорони земель.
Юридичним висновком можна назвати документ, оформлений письмово на основі знань юриста. Такий документ готують за запитом Клієнта. У ньому юрист на підставі своїх знань і досвіду дає відповіді на поставлені Клієнтом питання і дає інформацію, яку варто знати в рамках проблеми. Також юридичний висновок часто містить інформацію про те, які можуть бути негативні наслідки, ризики.
Due Diligence
Легалізація (апостилювання)
Нотаріальні дії
Процедура детальної незалежної перевірки об'єкту інвестування, здійснювана від імені інвесторів для формування в них об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування. Зазвичай передує купівлі бізнесу, злиттю, підписанню контракту чи співробітництва.
Це певні дії, які спрямовані на те, щоб надати паперам юридичну силу на території певної країни. Кінцева мета полягає в подачі їх в офіційні органи або структури іншої держави. Легалізація - це процедура, яка потрібна, наприклад, щоб ваша довіреність, видана в Уругваї, була дійсна в іншій країні. Часто її замовляють для імміграції.
Нотаріальну дію можна визначити, як посвідчення безспірних фактів органами і посадовими особами, на яких покладено Законом обов'язок щодо вчинення зазначених дій, що мають юридичне значення з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення таких дій покладається на державних, приватних нотаріусів, консульські установи України, а також у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 37 Закону України «Про нотаріат», вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.
Експертна оцінка майна, бізнесу, цінних паперів (акцій) та інтелектуальної власності
В Law office of Zoriana Pelekh Ви також можете отримати експертну оцінку майна, бізнесу, цінних паперів (акцій) та інтелектуальної власності від провідного експерта — Андріана Пельо (Andrian Pelio).
Made on
Tilda