Новини

Поновлення договору оренди земельної ділянки: основні моменти

Основні моменти, на які варто звернути увагу:

1)     Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку.
2)                 відомості про продовження терміну договору оренди мають бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Із відповідною заявою про це може звернутись будь-яка із сторін договору. Внесення вказаних відомостей до Реєстру здійснюється державним реєстратором відповідної реєстраційної служби або, у випадку, коли додаткова угода посвідчується нотаріально – нотаріусом.
3)                 Відсутність/наявність заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення строку дії договору оренди землі. У разі відусності такої заяви - строк дії договору поновлюється. Відповідно, у разі наявності такої заяви - строк дії договору припиняється. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору, не пізніше ніж за місяць до дати закінчення дії такого договору подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.
4)                 Відповідь орендодавця на лист-повідомлення орендаря. Згода, в тому числі і мовчазна, означає що строк дії договору може бути поновлено. Відмова на лист-повідомлення означає, що строк дії договору припиняється. Але орендар може оскаржити таку відмову, якщо вважатиме порушиними свої права.
5)                 У разі порушення права на поновлення договору оренди земельної ділянки, орендар може поновити його у судовому порядку з наступних підстав:
·                    власник земельної ділянки уклав договір з новим орендарем всупереч письмовому повідомленню про намір реалізувати переважне право від попереднього орендаря;
·                    власник земельної ділянки уклав договір з новим орендарем на тих же умовах, які були запропоновані попереднім орендодавцем;
·                    власник земельної ділянки повідомив, що буде використовувати землю для власних потреб, проте в Держреєстрі з’являється інформація про укладення договору з новим орендарем.
6)     Для позову до суду повинні бути докази того, що переважне право орендаря на поновлення договору оренди було порушено. А тому всі звернення та відмови повинні бути у письмовій формі.
7)     Договір оренди продовжується автоматично у випадку, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору заперечення орендодавця на лист-повідомлення орендаря про поновлення договору оренди землі. Такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
8)     При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін.
9)     Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку.
10) У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар зобов'язаний повідомити про намір укласти договір оренди землі на новий строк спадкоємця земельної ділянки протягом 1 місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

Новели законодавства, на які варто звернути увагу: 
·        Договори оренди (сервітуту, емфітевзису, суперфіцію) земель приватної власності, укладені з 16 липня 2020 року, поновлюються автоматично на той самий строк і на тих самих умовах лише в тому випадку, якщо в договорі міститься норма про таке автоматичне поновлення. Інших додаткових дій (укладання додаткових угод) від сторін договору не вимагається.
·        Договори оренди (сервітуту, емфітевзису, суперфіцію) земель державної та комунальної власності, укладені з 16 липня 2020 року, автоматично поновлюватимуться лише в тому випадку, якщо на них знаходиться нерухоме майно, що перебуває у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою. Тобто для поновлення договорів, на яких немає нерухомого майна, потрібне рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які розпоряджаються землями.
·        Поновлення договорів оренди землі, укладених до 16 липня 2020 року, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення. Однак у разі їх продовження (укладення на новий строк) договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташоване нерухоме майно, повинні містити положення про поновлення договору та про переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк, визначені чинним законодавством.
·        Договори оренди землі, які укладаються після 16 липня 2020 року, обов'язково повинні містити інформацію не лише про строк дії договору, але й дату його укладення.

Документи, необхідні для нотаріального посвідчення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки:
1. Для юридичних осіб: установчі документи юридичної особи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Для фізичних осіб: паспорт (id-картка) фізичної особи, довідка про реєстрацію місця проживання (долаток до id-картки), довідка про присвоєння іденти-фікаційного номера.
3. Для фізичних осіб-підприємців – витяг (оригінал) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
4. Довіреність та Документи, що посвідчують особу представника (у разі подання заяви уповноваженим представником).
5. Основний договір оренди землі.
6. Проект додаткової угоди до договору (у разі підготовки проекту договору нашими юристами - перелік змін до договору (строки, умови тощо);
7. Технічну документацію із землеустрою щодо встановле-ння меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та/або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
8. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права оренди.
9. Копії документів, які підтверджують виникнення права власності на об'єкти нерухомого майно, що знаходяться на земельній ділянці.
Made on
Tilda