Новини

Набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Мін'юсту з питань банкрутства

11 вересня 2020 року набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства.Зокрема, наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2020 року № 2932/5 внесено зміни до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а саме:

- строк проведення планової перевірки арбітражних керуючих збільшено з 8 до 10 робочих днів;

- планова перевірка не проводиться у разі зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів;

- місцем проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинено на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю;

- позапланову перевірку (виїзну/невиїзну) проводить Міністерство юстиції або територіальний орган Мін'юсту (структурний підрозділ територіального органу), визначений Міністерством юстиції, крім випадків проведення позапланової перевірки з підстав неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов'язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов'язкової звітності, поданих арбітражним керуючим, та неподання документів, які підтверджують виконання розпорядження про усунення порушень, виявлених за результатами проведення перевірки, в установлений органом контролю строк, або подання документів, які не підтверджують виконання такого розпорядження у повному обсязі;

- арбітражний керуючий має письмово повідомити орган контролю про необхідність перенесення проведення перевірки з об'єктивних підстав із наданням підтвердних документів не пізніше робочого дня, який передує першому дню перевірки;

- до перевірки арбітражного керуючого можна залучати найдосвідченіших і висококваліфікованих арбітражних керуючих у кількості не більше двох осіб за погодженням із Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону. Вони надають власну правову позицію з питань, що виникають під час проведення перевірки, комісії та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється;

- у разі виявлення за результатами перевірки грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень комісія обов'язково зазначає причинно-наслідковий зв'язок між вчиненим арбітражним керуючим порушенням та наслідками, які настали (можуть настати) для боржника та/або кредиторів;

- Мін'юст має право вносити на розгляд Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих пропозиції щодо встановлення відповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства;

- встановлення за результатами перевірки факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю арбітражного керуючого, є однією з підстав для внесення до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

Відповідні положення нагадало Міністерство юстиції у Facebook.


Джерело: https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/198348_nabrali-chinnost-zmni-do-deyakikh-normativno-pravovikh-aktv-mnyustu-z-pitan-bankrutstva
Made on
Tilda