Новини

Продаж нерухомості: що потрібно знати

Майже кожен хоч раз у житті купує або продає квартиру чи будинок. Для більшості людей продаж нерухомості — дуже клопітна операція.
І для того щоб така операція відбулась якомога легше, потрібно знати, як підготуватися до продажу нерухомості і які документи необхідно мати для укладання договору купівлі-продажу. Про все це — далі.

Як укладається договір

До нерухомості, зокрема, належать земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов’язане із землею, тобто об’єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості та призначенню.
Відповідно до ст. 657 Цивільного кодексу договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.
Практика купівлі-продажу нерухомого майна свідчить, що останнім часом все частіше має місце укладання основного договору купівлі-продажу на основі поперед­нього договору. Із цього приводу зазначимо таке.
Попередній договір купівлі-продажу об’єкта нерухомості укладається з дотриманням вимог, установлених ст. 635 Цивільного кодексу, а саме попередній договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Коли вчиняються нотаріальні дії

Порядок посвідчення нотаріусами договорів купівлі-продажу нерухомості регламентовано Законом про нотаріат і Порядком № 296.
Статтею 42 вищезазначеного Закону встановлено, що нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подання всіх необхідних документів.
Отже, для того щоб максимально швидко продати нерухомість, потрібно поперед­ньо підготувати всі необхідні документи для відповідного правочину.

Як підготуватися до продажу

Слід зазначити, що відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Згідно з частиною четвертою ст. 3 Закону № 1952 будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, можуть вчинятися, якщо речові права на таке майно зареєстровані згідно з вимогами цього Закону.
Відповідно до ст. 46 Закону про нотаріат нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.
Зазначимо, що документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов’язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на нерухоме майно відповідно до закону проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса (п. 3 глави 7 розділу II Порядку № 296).

Нерухомість продано, а платнику надходять ППР про сплату податку: як бути


Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи – власники об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. При нарахуванні податку на нерухоме майно податкові органи використовують відомості, отримані від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Якщо договір купівлі-продажу квартири не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то зміну власника нерухомості у цьому Реєстрі не зафіксовано. При цьому податковий орган користується інформацією з Реєстру.
Разом з тим Податковий кодекс дає право платнику податку звернутися з письмовою заявою до податкового органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:
- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними податкових органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).Джерела:
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005308-scho-potribno-znati-pri-kupivli-prodazhu-nerukhomosti

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/198845_nerukhomst-prodano-a-platniku-nadkhodyat-ppr-pro-splatu-podatku-yak-buti
Made on
Tilda